EN LITEN BOK OM MEDARBETARSKAP

Medarbetarskapet och kvaliteten på detsamma i olika organisationer är av naturliga anledningar av yttersta vikt för hur väl dessa organisationer lyckas fullgöra sina uppdrag och nå sina mål. Denna bok tar sin utgångspunkt i den forskning som finns på medarbetare och deras förehavanden. Den ger en kortfattad men ändå tydlig bild av vad som kännetecknar ett bra såväl som ett mindre bra fungerande medarbetarskap, samt under vilka förutsättningar ett väl fungerande medarbetarskap präglat av tillit och psykologisk trygghet tenderar att utvecklas.

Beskrivning

Medarbetarskapet och kvaliteten på detsamma i olika organisationer är av naturliga anledningar av yttersta vikt för hur väl dessa organisationer lyckas fullgöra sina uppdrag och nå sina mål. Denna bok tar sin utgångspunkt i den forskning som finns på medarbetare och deras förehavanden. Den ger en kortfattad men ändå tydlig bild av vad som kännetecknar ett bra såväl som ett mindre bra fungerande medarbetarskap, samt under vilka förutsättningar ett väl fungerande medarbetarskap präglat av tillit och psykologisk trygghet tenderar att utvecklas.

STEFAN SÖDERFJÄLL

Stefan är fil.dr i psykologi och organisationskonsult. Idag är han främst verksam som organisationskonsult via webbportalerna leadforward.se samt teampro.se, där han arbetar med forskning och utveckling inom organisation, grupp och ledarskap.

Christopher Svensson

Christopher är legitimerad psykolog och arbetar med arbetspsykologi och idrottspsykologi. De senaste 10 åren har Christopher arbetat med att utforma metoder och koncept för ledarskap och förmedla psykologisk kunskap genom utbildningar och böcker.

Författare: Stefan Söderfjäll, Christopher Svensson

ISBN: 9789189203020

Format: Häftad

Språk: Svenska  (och engelska)

Antal sidor: 122

Utgivningsår: 2020

Dimensioner: 160 x 105 x 7 mm