EN LITEN BOK OM PERSONLIGHET

Vi människor är olika. Var och en har sin personlighet eller sitt
generella sätt att vara på, som skiljer sig åt mellan olika personer och
som påverkar hur vi uppfattar varandra. Denna bok handlar om dessa
generella sätt. Den förklarar vad personlighet är, hur olika
personligheter kan beskrivas med olika egenskaper och den presenterar
den personlighetsmodell som har mest och starkast vetenskapligt stöd.
Boken sammanfattar också en del av den forskning som ägnats åt att ta
reda på varför olika personer utvecklar olika personligheter och hur
våra personligheter hänger ihop med olika inslag i våra liv.

Beskrivning

Vi människor är olika. Var och en har sin personlighet eller sitt generella sätt att vara på, som skiljer sig åt mellan olika personer och som påverkar hur vi uppfattar varandra. Denna bok handlar om dessa generella sätt. Den förklarar vad personlighet är, hur olika personligheter kan beskrivas med olika egenskaper och den presenterar den personlighetsmodell som har mest och starkast vetenskapligt stöd. Boken sammanfattar också en del av den forskning som ägnats åt att ta reda på varför olika personer utvecklar olika personligheter och hur våra personligheter hänger ihop med olika inslag i våra liv.

Christopher Svensson

Christopher är legitimerad psykolog och arbetar med arbetspsykologi och idrottspsykologi. De senaste 10 åren har Christopher arbetat med att utforma metoder och koncept för ledarskap och förmedla psykologisk kunskap genom utbildningar och böcker.

Författare: Christopher Svensson

ISBN: 9789180594974

Format: Häftad

Språk: Svenska

Antal sidor: 122

Utgivningsår: 2023

Dimensioner: 160 x 105 x 7 mm