En hand håller upp en fyra böcker som ingår i bokserien En liten bok. Böckerna i serien handlar om arbetspsykologins olika delområden.

arbetspsykologi i fickformat

En liten bok är en serie böcker för dig som vill ha en komprimerad introduktion till arbetspsykologi och ledarskap. Varje bok är just en liten bok men med stort innehåll.

I tryckt format...

Varje liten bok sammanfattar ett av arbetspsykologins olika delområden i ett så pass komprimerat format att det ryms i din kavajficka.

På din läsplatta...

För dig som hellre läser på din dator eller läsplatta finns nu flera av böckerna i digitalt format. Du hittar e-böckerna i webbshopen.

Som e-utbildning...

Nu kan du sprida arbetspsykologisk kunskap till alla medarbetare på din arbetsplats genom e-utbildningsmodulerna En liten utbildning.

Böcker om arbetspsykologi och ledarskap

FÖRFATTARE

Stefan Söderfjäll

Stefan Söderfjäll är fil.dr i psykologi, organisationskonsult och författare till flera böcker på temat arbetspsykologi och ledarskap. Idag är han främst versam som organisationskonsult via webbportalerna leadforward.se samt teampro.se, där han arbetar med forskning och utveckling inom organisation, grupp och ledarskap.

Christopher Svensson

Christopher Svensson är legitimerad psykolog och arbetar inom det arbetspsykologiska respektive idrottspsykologiska fältet. De senaste 10 åren har Christopher arbetat med att utforma metoder och koncept för ledarskap och förmedla psykologisk kunskap genom utbildningar och böcker.

SMÅ BÖCKER MED STORT INNEHÅLL

Trots sitt anspråkslösa format så sammanfattar varje liten bok en betydande del av den teori och forskning som ägnats åt de ämne som avhandlas. Bokserien utökas regelbundet med ytterligare arbetspsykologi i fickformat. Du hittar alla små böcker i webbshopen.

NU OCKSÅ SOM EN LITEN UTBILDNING

För dig som vill göra arbetspsykologin tillgänglig för personalen i din organisation är En liten utbildning ett alternativ att överväga. En liten utbildning är digitala och interaktiva varianter av böckerna som görs tillgängliga via er befintliga utbildningsportal, intranät eller LMS. 
Bilden visar att En liten utbildning om ledarskap går utmärkt att ta del av på alla enheter, såväl som på mobiltelefonen som på den större bildskärmen.