EN LITEN BOK BLIR EN LITEN UTBILDNING

Nu finns några av böckerna i serien tillgängliga som e-utbildningar. Det är i och med det möjligt att integrera dessa som utbildningsmoduler i din organisations utbildningsplattform och använda dem som alternativ eller komplement till böckerna. Utbildningsportföljen utökas kontinuerligt i takt med att fler av de små böckerna digitaliseras och blir små utbildningar.

Bilden visar att En liten utbildning om ledarskap går utmärkt att ta del av på alla enheter, såväl som på mobiltelefonen som på den större bildskärmen.

VARFÖR EN LITEN UTBILDNING?

En liten utbildning är en utveckling av En liten bok i syfte att bidra ytterligare till spridning av den arbetspsykologiska kunskap som sammanfattas i böckerna. En liten utbildning kan fungera både som ett komplement och som ett alternativ till En liten bok och lämpar sig exempelvis som introduktionsmaterial inför utbildningsprogram och utvecklingsinsatser. Det digitala formatet innebär också en möjlighet till tillgänglighetsanpassning som inte är möjligt i tryckt format. Utbildningsmodulerna innehåller exempelvis både filmade föreläsningar med textning och innehåll som anpassats för talsyntes / skärmläsare.

OM JAG VILL VETA MER?

Om du vill veta mer om En liten utbildning och möjligheterna att använda de olika utbildningsmodulerna är du varmt välkommen att kontakta oss på . Här nedanför kan du ta del av demoversioner av En liten utbildning om ledarskap, En liten utbildning om medarbetarskap och En liten utbildning om ledningsgrupper.