EN LITEN UTBILDNING

Digitala utbildningar om ledarskap, medarbetarskap och ledningsgrupper!

Bilden visar att En liten utbildning om ledarskap går utmärkt att ta del av på alla enheter, såväl som på mobiltelefonen som på den större bildskärmen.

EN LITEN UTBILDNING

I arbetslivet ställs vi ständigt inför nya utmaningar. Alla – såväl chefer som medarbetare – behöver därför utveckla sina färdigheter och fylla på med nya kunskaper. Genom våra digitala utbildningsmoduler En liten utbildning erbjuder vi en plattform för lättillgänglig kompetenspåfyllning för personalen i din verksamhet.

Varje liten utbildning är baserad på någon av böckerna i bokserien En liten bok. Utbildningarna är på så vis ett smidigt och effektivt sätt att nå ut med böckernas innehåll till all personal i en verksamhet.

EN LITEN UTBILDNING OM LEDARSKAP

En liten utbildning om ledarskap riktar sig till alla chefer och ledare, oavsett erfarenhet i ledarrollen. Utbildningen utgår från den mest vedertagna och kompletta modellen för ledarskap, och presenterar de mest centrala komponenterna i ett effektfullt ledarskap. I utbildningen får deltagaren ta del av ledarskapsteori i form av videoföreläsningar, och reflektionsövningar, vilket ger en god kunskapsgrund att stå på och bidrar till att utveckla det egna ledarskapet i praktiken.

EN LITEN UTBILDNING OM MEDARBETARSKAP

En liten utbildning om medarbetarskap riktar sig till alla medarbetare i din organisation. Utbildningen beskriver medarbetarskap ur ett brett perspektiv och presenterar ett antal beteendekategorier som utmärker medarbetarskapet på väl fungerande arbetsplatser. Utbildningen innehåller korta teoretiska föreläsningar samt ett antal interaktiva reflektionsuppgifter i vilka deltagaren får fundera över sitt eget medarbetarskap.

EN LITEN UTBILDNING OM LEDNINGSGRUPPER

En liten utbildning om ledningsgrupper riktar sig till alla som ingår i en ledningsgrupp. Utbildningen innehåller ett antal föreläsningar som presenterar centrala aspekter av effektivt ledningsgruppsarbete och faktorer som är avgörande för hur väl en ledningsgrupp lyckas med sitt uppdrag. Varje moment innehåller också ett antal reflektionsuppgifter i vilka deltagaren applicerar de teoretiska inslagen på den egna ledningsgruppens arbete.

HAR DU FRÅGOR OM EN LITEN UTBILDNING?
VI HJÄLPER DIG!

Har du ytterligare frågor kring våra utbildningar? Hör av dig via formuläret nedan, så kontaktar vi dig.